Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite

Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä

Töyrynummen urheilukentästä on erityisesti kesäiseen aikaan tullut autoilevan, moottoripyöräilevän ja mopoilevan nuorison kokoontumis- ja ralliharjoittelu paikka. Toiminnasta aiheutua melu- ja pölyhaitta on lähialueen asukkaiden mielestä kohtuuton. Poliisin resurssit asiaan puuttumiseen ovat riittämättömät.

Urheilukentän sivut on aidattu, mutta kentän nurkat ovat laajasti auki ja ajo kentälle on kaikista nurkista esteetöntä. Kentän huolto hoituu Olkipolun ja Kesantopolun nurkan kautta.

Edellä todetun perusteella esitän, että kaupunki sulkee kentän kolme nurkkaa moottoriajoneuvoliikenteeltä tarkoituksenmukaisella tavalla ja Olki- ja Kesantopolun nurkan lukollisella puomilla, jonka avain on huoltohenkilökunnan hallussa.

Helsingissä 19.5.2016

Kauko Koskinen