Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytykset

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO
7.5.2014

VALTUUSTOALOITE

TATTARISUON TEOLLISUUSALUEEN YRITTÄJIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET

Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuolisin teollisuusalue. Alueella toimii kolmisen sataa yritystä, jotka työllistävät alueella liki 1500 työntekijää.

Tällä hetkellä yrittäjien tontinvuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen 2034 asti. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjien on luovutettava tontti rakennuksista vapaana vuokrakauden päättyessä.

Yleiskaava 2050 -visiossa on lähtökohtana alueen säilyminen ja kehittäminen työpaikka-alueena. Täten on tärkeätä, että Tattarisuon tonttien enimmäisvuokra-aikaa jatketaan nykyisestä.

Nykyinen enimmäisvuokra-aika vuoteen 2034 (20 vuotta) ei innosta rakentamaan uusia halleja eikä tekemään halleihin merkittäviä peruskorjauksia tai koneinvestointeja.

Jäljellä olevaa 20 vuoden vuokra-aika alentaa hallikiinteistöjen vakuusarvoja eikä siten edistä yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

Helsingin strategian eräänä tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikaa tulee olla  mahdollista jatkaa hakemuksesta ainakin vuoteen 2050 asti.

Helsinki, 7.5.2014

Kauko Koskinen