Talousarvioaloite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE RINTASYÖPÄSEULONTOJEN LAAJENTAMISESTA

Kvsto 15.3.2006, asia 21
Khs 2006-584

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa:

”Noin neljännes suomalaisista 60—69-vuotiaista naisista pääsee ilmaiseen mammografiaseulontaan, koska osa kunnista järjestää seulonnan maksutta. Lisäksi toinen neljäs pääsee seulontaan asiakasmaksua vastaan. Ikärajan vapaaehtoista nostamista on pohdittu Helsingissä viime vuosina.

Terveyskeskuksen hallintoylilääkäri Jukka Pellisen mukaan 60—69-vuotiaiden tutkiminen on ainakin yhtä perusteltua kuin 50—59-vuotiaiden. Kysymys on rahasta. Ikärajan nostaminen kaksinkertaistaisi ainakin alussa välittömät kustannukset. Hoitopäivinä laskettuna rahaa kuitenkin säästyisi, koska syövät löydettäisiin entistä aikaisemmin.

Täten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että inhimillisten tekijöiden ja syntyvien säästöjen perusteella mammografian laajentamiseksi 60—69-vuotiaisiin varataan vuoden 2007 talousarvioon tarvittava määräraha joko ihmisperiaatteella tai kohtuullista lisämaksua vastaan.”

Aloitteesta on saatu 2.6.2006 terveyslautakunnan lausunto, joka on liitteenä 16.

Khs viittaa edellä aloitteeseen 13 antamaansa vastaukseen ja toteaa, että talousarvioehdotukseen sisältyy tarvittava rahoitus rintasyöpäseulonnan laajentamiseen ikäluokkaan 60—69-vuotiaat.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiasta.