Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta on merkittävästi laajennettu kaupunginvaltuutetun Tarja Tenkulan vuonna 2011 tekemän kaupunginvaltuustoaloitteen perusteella. Sama alue on ojitettu ja viemäröity. Sittemmin aluetta on päällystetty moneen kertaan eri karkeutta olevilla hiekkakerroksilla, jotka on tasoitettu ja alue on jyrätty. Yleisten töiden lautakunta esitti vuonna 2011, että paras ratkaisu alueen järjestämiseksi on pysäköintialueen päällystäminen ja pysäköintipaikkojen merkitsemien.

Edellä todetun perusteella esitän, että kaupunki lopulta saattaa pysäköintialuetta koskevat järjestelyt päätökseen siten, että pysäköintialue asfaltoidaan ja pysäköintiruudut merkitään siten, että alueen läpikulkeva keskeinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Siltamäestä Keravan-joelle ja Tammiston kaupallisiin palveluihin jää vapaasti kuljettavaksi. Samalla kymmenen pysäköintiä rajoittavaa ja ohjaavaa liikennemerkkiä voidaan poistaa.

Helsinki 3.2.2016

Kauko Koskinen