Rakennusvirheiden torjuminen

with Ei kommentteja

Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan kosteus- ja homeongelmia on 20-25 prosentissa julkisista rakennuksista. Koulujen rehtoreille ja päiväkotien lastenhoitajille suunnattu kysely antoi tulokseksi selvästi suurempia lukuja.

Kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin. Kaupungin rakennusten osalta tulee nopeasti laatia riskikartoitus ottaen huomioon mm. rakennuksen käyttötarkoitus, ikä, puutteet salaojituksessa, alapohjarakenne, rakennusmateriaali, aikaisemmin tehdyt kuntoarviot sekä energia- ja muut katselmukset.

Ruotsissa kosteus- ja homeongelmia pyritään poistamaan määräyksellä, jonka mukaan esimerkiksi koulujen ilmanlaatu on tutkittava joka toinen vuosi.

Tein valtuustossa seuraavan talousarvioaloitteen:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan riittävät määrärahat mm. koulujen ja päiväkotien riskikartoitusten tekemiseen ja säännöllisten sisäilmatutkimusten käynnistämiseen joko omana työnä tai ostopalveluina.