Pukinmäki-Seura

with Ei kommentteja

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta Pukinmäki-Seuran perustamisesta. Toiminta on saanut osittain vakiintuneita muotoja, mutta kaiken aikaa yritetään myös vastata yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin.

Pukinmäki-Seura on vuokrannut pääosan Pukinmäen kartanosta sekä Pukinmäen ja Itä-Pakilan viljelypalstat Helsingin kaupungilta. Kartanon juhlatiloja vuokrataan kaikille halukkaille erilaisten tilaisuuksien pitopaikaksi.

Viljelypalstat (yhteensä 264 kpl) on vuokrattu Pukinmäen ja Pakilan asukkaille. Viljelypalstojen kysyntä ylittää jonkin verran tarjonnan.

Yksi vakiintunut toiminto on myös yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen Madetojan palvelutalossa kuukausittain. Tilaisuudet ovat varsin suosittuja ja ne keräävät jopa 50-70 laulajaa, joista iso osa on palvelutalon asukkaita.

Yksi keskeinen aktiviteetti on keväisten Pukinmäki-päivien järjestäminen. Siellä alueen eri järjestöt voivat esittäytyä ja heillä on myös mahdollisuus markkinoida sopivaksi katsomiaan tuotteita toimintansa tukemiseksi.

Pukinmäki-Seura on myös ollut aktiivinen Vireä Pukinmäki -hankkeen käynnistämisessä. Hankkeen tavoite on mm. kartoittaa Pukinmäessä asuvien ihmisten toiveita alueen kehittämiseksi ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi unohtamatta alueen turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämistä.

Kauko Koskinen
Puheenjohtaja
Pukinmäki-Seura
www.pukinmaki.fi/seura