Pukinmäen Taidetalon tukeminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite

Pukinmäen Taidetalon tukeminen

Pukinmäen taidekoulut on vaarassa kaatua vuokriin. Kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan sirkus- ja teatterikoulun toimitiloista Erkki Merlartinin tie 2 D vuokraa 26 00 € vuodessa. Pukinmäen taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene sitä maksamaan. Pukinmäen taidekoulujen talousarvio 2016 on alijäämäinen 47 000 €, josta 26 000 € on Kiinteistöviraston tilakeskuksen määräämää uutta vuokraa. Muuten talous on kunnossa.

Tilakeskus perustelee vuokraa sillä, että kaikkia vuokralaisia on kohdeltava yhdenvertaisella tavalla, eikä Kiinteistövirasto voi tukea taidekoulujen toimintaa taloudellisesti. Perustelu on ymmärrettävä, mutta käsittämättömäksi sen tekee se, että yhdenvertaisuus koskee vain Pukinmäen taidetalolta perittäviä maksuja, mutta ei toiminta-avustusta. Siinä missä lakisääteisten taidekoulujen toimintaa tuetaan julkisilta varoista 75 % ja vanjoja harkinnanvaraisesti tuettuja taidekouluja 40 %, Pukinmäen taidetalon toiminta-avustus on vain 24 % talousarviosta. Siitä ei yksinkertaisesti pysty maksamaan kaikkia kuluja yhdenvertaisella tavalla runsaammin tuettujen koulujen tavoin. Se on mahdotonta.

Pukinmäen taidekoulut, yli 500 oppilasta, on merkittävä lasten ja nuorten taidekasvatuksen järjestäjä Koillis-Helsingissä. Taideopetusta on järjestetty Pukinmäessä jo 26 vuotta, koko ajan hyvin pienellä harkinnanvaraisella kaupungin tuella. Toiminta-avustus on vaihdellut 6-24 % välillä. Silti viimeisen kahdentoista vuoden aikana 45 min. pituisista opintosuorituksista on taidekoulujen oppilaille kertynyt 500 000 tuntia. Pukinmäen sirkuskoulu on keskeinen osa Pukinmäen taidetaloa ja sirkuskoulun toiminnan loppuminen kaataa koko taidetalon. Myös kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin opetus loppuu silloin. Pukinmäen taidekoulut tekevät yhteistyötä Koillis-Helsingissä MLL:n, seurakunnan, kesäakatemian ym. paikallisten toimijoiden kanssa. Mustasaaren kesäteatteri ja -sirkus jatkaa yhdeksättä vuottaan, Falkullan kesäteatteri 2016 on työn alla. Viikin normaalikoulu valitsi Taidetalon yhteistyökumppanikseen Joustava koulupäivä -koekiluunsa jne.

Taidekoulun talous on saatava tasapainoon. Tuloja ovat lukukausimaksut ja toiminta-avustus. Vanhat runsaasti tuetut taidekoulut määräävät lukukausimaksujen tason, avustuksista päättää Kaupunki. menoja ovat palkat ja vuokrat. Palkkataso määritellään työsopimuksissa, vuokratason määrää kaupunki. Osapuolet eivät keskustele keskenään ja taidekoulujen liikkumavara on olematon. Sirkuskoulun käytössä on ollut pieni liikuntasali 96 m2 on jäämässä tyhjilleen. Kaupungilla ei ole salille käyttöä. Sirkuskoululle ei ole muuta paikkaa Pukinmäessä. Miksi ajaa lapset kadulle ja jättää talo tyhjilleen?

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että mahdollisimman pian ryhdytään toimenpiteisiin Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamiseksi.

Helsinki 9.12.2015

Kauko Koskinen