Puheenvuoro valtuustossa: Vuoden 2013 talousarvio

with Ei kommentteja

Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana tulee olla kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. On turha kerätä lisää kunnallisveroa muualle maahan siirrettäväksi. Kiinteistövero nousee automaattisesti verotusarvojen noustessa korottaen samalla asumiskustannuksia. Kiinteistöveroprosentteja ei täten myöksään oleaihetta muuttaa.

Lainoja erääntyy vuonna 2013 korkoineen noin 135 miljoonaa euroa. Helsingin lainakanta per asukas oli vuoden vaihteessa noin 2200 euroa. Sitä lienee mahdollista kasvattaa investointien rahoittamiseksi ja työllisyyden ylläpitämiseksi, jolloin kokonaislainanotto saattaisi olla 200 miljoonaa euroa. Yhteisö-, kiinteistö- ja kunnallisverojen tuoton uskon nousevan vuonna 2013 noin 2,9 miljardiin euroon. Kaupungin toimintamenot ovat vuosikausia nousseet muuta maata nopeammin, nyt tilanne tuntuu kuitenkin muuttuneen. Käyttömenojen kasvu pitäisi vuonna 2013 jäädä inflaation tasolle.

Investointitason ylläpitämiseksi olisi tärkeätä saada valtio osallistumaan mm. liikenneväylä- ja meluesteinvestointeihin nykyistä suuremmin panoksin.

Helsingissä kiinteistömassaa tulisi kehittää. Viime vuoden tilinpäätöksessä kaupungin maaomaisuuden ja rakennusten arvoksi on merkitty 4,3 miljardia euroa. Tässä massassa on suuri määrä kohteita, jotka ovat kaupungin kannalta tarpeettomassa tai vajaassa käytössä. Niistä pitäisi pystyä luopumaan. Tämä tuntuu olevan varsin tuskallista Kiinteistövirastolle.

Helsingin ulkoiset maanvuokratulot ovat noin 135 miljoonaa euroa vuodessa. Luku vastannee noin yhden prosentin tuottoa tonttien pääoma-arvolle. Valtuuston asettama tavoite on 4-5 %. Tässäkin on selkeää tuottopotentiaalia, jos ja kun toimeen tartutaan.

Kaavoitusohjelman mukaan kaupunki kaavoittaa lähivuosina noin 500.000 kem² uutta rakennusoikeutta. Sen nettoarvo on vähintään 300 miljoonaa euroa. Jos maan myyntitulot olisivat 100 miljoonaa euroa vuodessa, lisääntyisi kaupungin maanomaisuuden arvo kaavoituksen kautta vuosittain 200 miljoonalla eurolla. Lisäksi tulee yleinen maanarvon nousu. Eli maan myynti on eräs luonteva keino palvelujen rahoittamiseksi.

Kaupungin tulisi rahoituksessa ottaa tavoitteeksi Koillis-Helsingin sorateiden asfaltoiminen vuoteen 2021 mennessä, jolloin tulee kuluneeksi yksi ihmisikä eli 75 vuotta alueen liittämisestä Helsinkiin.

Omaishoitajat ovat ihmisryhmä, joiden toiminta tuo melkoiset säästöt kaupungille. Heitä tulee ottaa jatkuvasti lisää kaupungin tuen piiriin, ja heidän toimintaedellytyksiään tulee parantaa.

Kaupunki joutuu yhä enenevässä määrin hankkimaan erilaisia palveluja yksityissektorilta. Tähän liittyviä valmiuksia tulee kehittää henkilökunnan parissa ja yhteistyössä yritysjärjestöjen kanssa. Tätä helpottaisi tilaaja-tuottaja -mallin sisäänajo organisaatioon nykyistä laajemmin. Kaikkien hallintokuntien tulisi myös laatia omat palvelustrategiat. Niissä tulisi määritellä selkeät tavoitteet yksityisen sektorin palvelutuotannon lisäämiseksi silloin, kun se on laadullisesti ja taloudellisesti mielekästä.

Lopuksi totean, että erityistä huomiota tulee kiinnittää nuorison työllistymiseen. Siihen tulee varata riittävästi panoksia. Se on hyvä tulevaisuuteen investointi.

– Kauko