Puhe Rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlassa

with Ei kommentteja

Arvoisat kutsuvieraat
Ärade gäster

Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan puolesta toivotan Teidät tervetulleeksi tähän Helsingin rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlaseminaariin.

Seminaarissa paneudutaan Helsingin rakentamisen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen alan keskeisten asiantuntijoiden toimesta.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä, ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Helsingin omaleimaisuutta ja asemaa yhtenä maailman viihtyisimmistä kaupungeista.

Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot. Rakennusvalvonta on asiantuntijaorganisaatio, joka myös jakaa ja tuottaa informaatiota.

Rakennusvalvonnan asiakkaina ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija ja rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kaduilla liikkuvat kaupunkilaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Asiakaskirjo on täten varsin laaja.

Helsingin kaupungin arvot, asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus ja yrittäjämielisyys soveltuvat varsin hyvin myös Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan toimintaan.

Helsingin kaupungin rakennustarkastuskonttori perustettiin 1912. Ensimmäinen rakennustarkastaja oli Mauritz Gripenberg. Hänen jälkeensä rakennusvalvonnassa on ollut yhteensä 8 varsinaista virastopäällikköä. Tällä hetkellä virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen on tehtäväkierrossa korkeimmassa hallinto-oikeudessa tämän vuoden loppuun asti.

Rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli rakentamisen ohjaamisessa. Rakennuslautakunta on monesti kiinnittänyt huomiota rakentamisen kosteushaittojen vähentämiseen ja rakennushankkeeseen ryhtyvän oman valvonnan tärkeyteen. Tällaiset sadekaudet panevat miettimään, että pitäisikö rakentamisen enenevässä määrin tapahtua sääsuojatuissa tiloissa.

Helsingin rakennusvalvontaviraston edustajat ovat mukana monissa valtion ja kunnan työryhmissä antaen oman panoksensa suomalaisen rakentamisen kehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Rakentamisen valvonta on monitahoinen kysymys. Päävastuuhan siinä on aina rakentamiseen ryhtyvällä ja tätä rakennuslautakuntakin on jatkuvasti pyrkinyt korostamaan. Toisaalta urakoitsijan vastuun lisäämistä hankkeen onnistuneessa läpiviennissä voisi lisätä.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto tuntuu olevan mieluisa työpaikka, joissa viihdytään. Viraston henkilökunnasta noin 1/6 – osa on palvellut rakennusvalvontatehtävissä yli 30 vuotta. Eräät jo viraston sijaitessa Aleksanterinkadulla, jossa minäkin sain ensimmäiset kokemukset rakennusvalvontaan — 60-luvulla esittäessäni rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi.

Haluan kiittää arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppista Helsingin rakennusvalvonnan historian laatimisesta ja professori  emerita Riitta Nikulaa, arkkitehti Antti Ahlavaa, arkkitehti Sasu Hälikkää ja kehitysjohtaja Ilkka Alavoittua lupautumisesta esitelmöimään tässä tilaisuudessa.

Näillä sanoilla pyydän saada toivottaa Teidät rakennuslautakunnan puolesta tervetulleeksi tähän Helsingin rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlaseminaariin.

Kauko Koskinen