Palveleva Helsinki

with Ei kommentteja

Helsingin Yrittäjät tulee lähivuosina panostamaan nykyistä enemmän helsinkiläisten yritysten etuja palvelevaan kehitystoimintaan. Ensimmäisenä käynnistyy Palveleva Helsinki –hanke. Sen tavoitteena on:
•    luoda nykyistä tiiviimpi keskusteluyhteys sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ja Helsingin kaupungin välille,
•    kehittää pk-yritysten kilpailu- ja markkinointiosaamista koulutuksen avulla ja
•    löytää oikeat kysymyksenasettelut ostopalveluihin liittyviin ongelmiin ja ratkaista ne.

Hankkeelle löytyy monia hyviä perusteluja. Globalisaatio tulee jakamaan työpaikat alueellisesti uudella tavalla. Varmimmin Suomessa pysyy sellainen palvelutoiminta, joka vaatii suoraa kontaktia palvelun suorittajan ja asiakkaan välillä. Tällaiset palvelut ovat pienyritysvaltaisia. Helsingissä on yli 30.000 pk-yritystä. Palveluyritysten osuus koko yrityskannasta on 85 %. Terveys- ja sosiaalipalvelut työllistävät Helsingissä lähes 50.000 henkilöä. Yritysten merkitys palvelujen toteuttajina tulee kasvamaan terveys- ja sosiaalipuolella.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä elinkeinostrategiassa todetaan, että kaupungin mahdollisuudet lisätä merkittävästi omaa palvelutuotantoaan ovat rajalliset, kun noin kolmannes kaupungin henkilöstöstä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Ikääntymisestä johtuva rakennemuutos tarjoaa Helsingille ja muillekin kunnille mahdollisuuden palvelutuotannon hallittuun muuttamiseen. Tätä voidaan edistää lisäämällä osto- ja tarjousosaamista, luomalla selkeät hankintaohjeet ja kilpailutuskäytännöt.

Uusi laki julkisista hankinnoista tuli voimaan kesäkuun 2007 alusta. Lain näkyvin uudistus on, että kaikista hankintalain mukaan toteutettavista hankinnoista on julkaistava hankintailmoitus. Laajeneva ilmoitusvelvollisuus lisää huomattavasti avointen tarjouskilpailujen määrää ja toisaalta kiristää kilpailuolosuhteita.

Kehityshankkeen toteuttamisessa voidaan hyödyntää Suomen Yrittäjien julkaisemaa hankintaopasta, jossa kuvataan tiiviisti, mitä julkiset hankinnat ovat ja miten lainsäädäntö niitä ohjaa.

Palveleva Helsinki –hanke käynnistetään marraskuussa järjestettävällä hyvinvointiseminaarilla. Seminaarissa etsitään palvelutuotannon kipupisteitä ja haasteita. Kun ongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan, eri osapuolien on mahdollista löytää niihin yhteiset ratkaisut. Seminaarissa alustavat mm. ministeriön ja Helsingin kaupungin edustajat.

Palveleva Helsinki –hanke tuottaa runsaasti hyödynnettäviä tuloksia ja aineistoa. Näitä ovat koulutusmateriaalit, asiantuntijapuheenvuorot ja –kirjoitukset, uudenlaiset ratkaisuvaihtoehdot ja yhteiset pelisäännöt. Loppuraportti kootaan kirjaksi, joka auttaa yrittäjiä ja palvelujen tilaajia hankintaprosessin eri vaiheissa.