Omaishoitajien määrän lisääminen

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO
12.3.2014

TALOUSARVIOALOITE

Omaishoitajien määrän lisääminen

Omaishoidon tuen piirissä on Helsingissä noin 3700 tuensaajaa, joista vammaispalveluissa 970, kehitysvammaishuollossa 580 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2160. Viime vuonna tavoitteena oli omaishoitajien määrän lisääminen, lopputuloksena oli kuitenkin omaishoitajien määrän vähäinen aleneminen.

Tehtyjen laskelmien mukaan (tutkija Sari Kehusmaa, professori lIoni Autti-Rämö, professori Pekka Rissanen) jokainen omaisen hoitama tulee vuodessa 20.000 euroa halvemmaksi kuin kunnan hoitovastuulla oleva.

Tämän vuoden talousarviossa todetaan, että omaishoitoa kehitetään valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mahdollisten lainsäädännön muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi.

Samaa periaatetta tulee noudattaa myös vuonna 2015. Lisäämällä omaishoitajien määrää 5 %:lIa on mahdollisuus saavuttaa merkittävä säästö siihen nähden, että ko. henkilöiden hoito olisi kunnan vastuulla.

Helsinki, 12.3.2014

Kauko Koskinen