KAUKON NÄKEMYKSIÄ

NUORISTA HUOLEHDITTAVA

Kaupungin on järjestettävä riittävästi tiloja nuorille harrastustoimintaa varten. Tämä voi tapahtua tukemalla entistä laajemmin nuorten harrastetiloja ja nuorisourheiluun panostavia seuroja. Nuorten työllistämiseen on lisättävä rahoitusta ja oppisopimuskoulutusta on kehitettävä.

 

TERVEYSPALVELUT TURVATTAVA

Terveyden menettäminen joko väliaikaisesti tai pysyvästi tapahtuu usein arvaamattomasti. Kaupungin perusvelvoite on huolehtia siitä, että terveydenhoitoa tarvitseva saa kaiken tarvitsemansa avun nopeasti ja tehokkaasti ihmisarvoa ja inhimillistä elämää kunnioittaen. Kouluterveydenhoitoon sekä lasten ja nuorten mielenterveyskysymyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

TURVALLISUUTTA PARANNETTAVA

Poliisille on taattava riittävät toimintaedellytykset rikollisuuden estämiseksi ja ulkona liikkumisen turvaamiseksi kaikenikäisille. Huumeiden käytön estämiseen on panostettava erityisesti. Kodin ja koulun on annettava nuorisolle oikeat lähtökohdat toisen ihmisen ja hänen omaisuutensa kunnioittamiseksi.

 

TYÖLLISYYTTÄ PARANNETTAVA

Uudet työpaikat tulevat pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjien mielipiteet on otettava huomioon Helsingin elinkeinopolitiikan suunnittelussa. Tärkeätä on kehittää kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä myös käytännön tasolla (kaavat, pysäköintijärjestelyt jne.) sekä huolehtia työmatkaliikenteen sujuvuudesta. Kaupungin on pidettävä tarjolla kohtuuhintaisia tontteja.

 

VANHUKSISTA HUOLEHDITTAVA

Vanhustenhoitopalvelut keskittyvät liiaksi laitoshoitoon. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus asua kotonaan tai kodinomaisesssa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Omaishoitajien asemaa on edelleen parannettava.

 

KAUPUNGIN TALOUS PIDETTÄVÄ KUNNOSSA

Talousarviossa on tulot ja menot arvioitava nykyistä tarkemmin. Kiinteistöveroa ei saa nostaa, koska se kohdistuu raskaimmin niihin, jotka kovalla työllä ovat hankkineet oman tontin ja talon. Kaupungin toimintoja tulee tehostaa niín, että kunnallisvero ja muut maksut voidaan pitää kohtuullisella tasolla.

 

HELSINKIÄ EI SAA RAKENTAA TÄYTEEN

Rakennettaessa on jätettävä riittävästi tilaa puistoille ja muille viheralueille. Kaikkia vapaita alueita ei tule ottaa rakentamiseen. Vapautuvat satama-alueet on rakennettava, mutta seudullisen yhteistyön avulla rakentamisen painopistettä tulee muutoin siirtää naapurikuntiin. Malmin lentokenttä virkistysalueineen on säilytettävä.