Metrovarikon kustannukset

with Ei kommentteja

En tiedä, mitä sanoisi. Vaikuttaa, että metron suunnittelu on melko heppoisissa ja sanoisinko vastuuttomissa käsissä.

Taloussuunnitelman 2010 – 2012 yhteydessä laaditussa suunnitelmassa vuosille 2010 – 2014 hankkeeseen budjetoitiin 25 600 000 €.

Jo vuoden 2010 alussa todettiin, etteivät ko. rahat tule riittämään ja hankesuunnitelman enimmäiskustannus korotettiin 57 600 000€.

No nyt on tajuttu, että tässä ollaankin rakentamassa automaattimetroa, tämä oli metrovarikon suunnittelun aikana ilmeisesti päässyt unohtumaan. Ja nyt sitten esitetään enimmäishinnaksi 74 000 000 €. Eli indeksitarkastuksineen ja hankkeen supistumisineen lisäkustannus on noin 17 000 000 € kahdessa vuodessa.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että liikennelaitos – liikelaitoksen tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi parantamiseksi.

Esittelijäkin sattuu olemaan talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa samaa mieltä, että koko liikennelaitos – liikelaitoksen suunnittelujärjestelmä tulee uusia. Esittelijä kertookin ryhtyvänsä toimenpiteisiin.
Tulosten saavuttaminen edellyttää vastuuntuntoisemman ja ammattitaitoisemman johtajamiskulttuurin juurruttamista ko. liikelaitokseen.

Helsinki 8/2012
Kauko