Kiinteistöveroa kohtuullistettava

with Ei kommentteja

Kiinteistövero muodostuu rakennuksen ja maapohjan verosta. Rakennuksen verotusarvon määrittelee valtiovarainministeriö. Maapohjan hintamuutoksia seuraa VTT, joka määrittelee toteutuneiden tonttikauppojen perusteella alueittaiset hintatasot. Verohallinto voi ottaa verotusarvojen tavoitetasoksi VTT:n määrittelemästä hinnasta 73,5 %. Mikäli alueen tonttien verotusarvo on alle tavoitetason, verohallinto voi nostaa verotusarvoa enintään 30 % vuodessa. Nostoja voidaan tehdä niin kauan kuin verotusarvojen alueellinen hintataso on saavutettu.
Omakotitaloissa Helsingissä kiinteistöverojen osuus asumiskuluista on 10-20 %. Vaihtelu riippuu sijaintialueesta, tontin koosta ja rakennusoikeudesta sekä rakennuksen iästä ja suuruudesta. Maapohjan osuus omakotitalon kiinteistöverosta on 70-90 %. Omalla tontilla olevan kerrostalon kiinteistöveron osuus hoitovastikkeesta saattaa olla noin 15 %. Kiinteistöveron tuotto kunnille on tänä vuonna noin 950 miljoonaa euroa. Helsingissä sitä kertyy 150 miljoonaa euroa eli 1/6 koko maan kiinteistöverokertymästä.

Kiinteistöverojärjestelmä on viime vuosina johtanut kohtuuttomiin kiinteistöveron korotuksiin. Kova korotus kohdentuu varsinkin vanhoihin omakotitaloihin sitä raskaammin mitä suuremmalla tontilla talo sijaitsee.

Paljon on puhuttu Helsingin korkeista asumiskuluista. Helsingin korkea kiinteistövero johtaa siihen, että ihmiset hakeutuvat asumaan halvemmille alueille. Yhteiskuntarakenne hajaantuu, mikä lisää liikennettä ja päästöjä.

Kiinteistöverorasitusta voi alentaa monin keinoin. Kiinteistöverojärjestelmää tulisi muuttaa niin, että tehdään mahdolliseksi määritellä asuntokäytössä olevan maapohjan kiinteistöveroprosentti (Helsinki 0,7 %) samaksi kuin asuinrakennusten veroprosentti (Helsinki 0,22 %).

Kiinteistöveroprosenttien alarajat tulisi poistaa. Tällä hetkellä valtio määrittelee, paljonko kunnan on vähintään perittävä kiinteistöveroa. Tilanne on siinä mielessä outo, että verotulot tulevat kuitenkin kunnalle. Kiinteistöveron vuosittaiselle korotukselle pitäisi määritellä yläraja (esim. 5 %) kuten Ruotsin porvarihallitus on tehnyt.

Kaupunginvaltuustossa olen todennut, että kokoomuksen edustajat ovat lähes ainoita, jotka ajavat kiinteistöveron kohtuullistamista.