Helsingin Yrittäjien historiikin laatiminen

with Ei kommentteja

Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestön perustamiskokous pidettiin 10.1.1939. Perustamiskokous oli kutsuttu koolle Yksityisyrittäjäin Liitto ry:n toimesta lähettämällä kutsukirje helsinkiläisille Yksityisyrittäjäin Liittoon kuuluvulle yksityisyrityksellisille liikemiesjärjestöille. Kokouksessa edustettuina olivat: Helsingin Lihakauppiasyhdistys, Helsingin Kauppiaiden yhdistys, Helsingin Siirtomaatavarakauppiaiden yhdistys, Helsingin Kenkäkauppiasyhdistys, Pukimoliikkeiden yhdistys, Helsingin Huonekalukauppiaiden yhdistys, Kemikaalikauppiasyhdistys, Suomen Kelloseppäliitto, Helsingfors Svenska Köpmannaförening, Suomen Tukkukauppiaiden liitto, Lasi- ja porsliiniyhdistys, Polkupyöräkauppiaiden Yhdistys, Urheilu- ja Ampumatarvikekauppiaiden Yhdistys, Hedelmätuontiliikkeiden Yhdistys ja Yksityisyrittäjäin Liiton edustaja. Toimialueeksi käsitettiin Helsinki ja sen lähiympäristö.

Nyt suunnitellussa työssä tarkastellaan nykyisten järjestöjen ja niiden edeltäjien historiaa koko toimintakaudelta. Järjestö on perustettu vuonna 1939 nimellä ”Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestö” ja eri vaiheiden ja nimenmuutosten jälkeen organisaatio on muotoutunut nykyisenkaltaiseksi.

Nykyisin Helsingin Yrittäjät ry on lähes 5000 jäsenyrityksen yhteinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kuusi paikallisyhdistystä ja nuorten yrittäjien verkosto. Historiikki tehdään osin yhdessä Espoon ja Vantaan yrittäjäjärjestöjen kanssa, jotka ovat matkan varrella erkaantuneet omiksi itsenäisiksi yrittäjäyhdistyksiksi. Koko pääkaupunkiseudulla järjestöissä on lähes 10 000 jäsenyritystä.

Keskeiset kysymykset liittyvät järjestön merkitykseen yrittäjien aseman ja yritystoiminnan kehittämisessä alueella. Historiikissa tarkastellaan myös järjestöjen asemaa Suomen Yrittäjissä tai sen edeltäjissä sekä tuodaan esiin yrittäjänä olemisen arkea muuttuvassa toimintaympäristössä. Historiikissa on myös tarkoitus tutkailla Helsingin kaupungin suhtautumista yritystoimintaan vuosikymmenten saatossa sekä yritystoiminnan merkitystä Helsingin kaupungin kehitykseen.

Työn käynnistymisen perusteluina on potentiaalisten haastateltavien ikääntyminen ja heillä olevan historiantietouden talteen saaminen. Vuonna 1939 perustetun ”kanta-yhdistyksen” 70-vuotispäivää vietetään vuonna 2009.

Tein valtuustossa seuraavan talousarvioaloitteen:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2009 talousarvioon varataan Helsingin kaupungin osuudeksi helsinkiläisen yritystoiminnan historiikin laatimiseksi 15.000 euron määräraha.