Helsingin katujen talvikunnossapito järjestykseen

with Ei kommentteja

Kaupungilla oli vakavia ongelmia kulkuväylien kunnossapidossa ja liikenteen turvaamisessa jo talvella 2010. Vaikuttaa siltä, kuin viime talvesta ei olisi otettu oppia. Talvi tuli taas yllättäen.

Lumentuloon olisi tullut varautua organisatoorisesti paremmin. Lähtövalmius oli varsin kehno. Toimenpiteitä on jatkuvasti jouduttu tekemään pakon sanelemana ilman riittävää ennakkovalmistelua, lähinnä kuin inspiroiden. Kaupunki on kilpailuttanut tietyt alueet niin, että osan kaupungin alueista hoitavat yksityiset yrittäjät ja osan STARA, joka on kaupungin liikelaitos. Töiden tilaajana on rakennusvirasto (HKR). Rakennusvirastolle kuuluu töiden tilaajana niiden valvontavastuu. Tämä on ollut puutteellista ja laiminlyöntien sanktiointia ei ole kunnolla hoidettu.

Lumityökalustoa on ollut lähes riittävästi käytettävissä. Suurin ongelma on ollut työnjohtajakapasiteetti. Yksi keskeinen parannuskeino tulevaisuutta ajatellen onkin kouluttaa lisää päteviä työnjohtajia lumitöiden johtamiseen.

Lumikuormainten (linkokalusto) käytöstä on muualla Suomessa ja maailman talvikaupungeissa myönteisiä kokemuksia. Kuormaus tapahtuu järkevämmin ja lumi pakkautuu kuormaan tiiviimmin ja näin vähenee lumikuormien kuljettaminen. Tähän pitäisi meilläkin pyrkiä. Muutoinkin pitäisi ottaa oppia muista talvikaupungeista.

Kaavoituksessa on pyrittävä ottamaan huomioon lumisemmat talvet. Kaavoja laadittaessa on järjestettävä lumenkeräyspaikkoja. Esikaupunkialueella on monesti mahdollista varata riittävät lumitilat katujen ja kevyen liikenteen väylien reunoille niin, ettei lunta tarvitse ajaa pois näiltä alueilta.

Kaavoituksen avulla on myös turvattava riittävät varsinaiset ja varalumenkaatopaikat. Tämä talvi on jälleen kerran osoittanut merenranta-alueiden välttämättömyyden lumenvastaanottoon.

Viime aikoina on myös ryhdytty kaavoittamaan autopaikkoja esikaupunkialueiden katualueille. Tästä käytännöstä on luovuttava.

Kaupunginjohtaja Pajunen on asettanut kadunpidon kehittämisen työryhmän, jonka raportti valmistunee keväällä. Siitä ei ole apua tämän talven lumille. Toivon mukaan kuitenkin jo seuraavana syksynä. Onhan kuljetusten toimivuus ja ihmisten turvallisuus keskeinen osa helsinkiläisten elämän laatua.

Helsinki 24.1.2011
Kauko Koskinen
kaupunginvaltuutettu