Aloitteita, mielipidekirjoituksia ja muita ajatuksia

Tältä sivulta löydät Kaukon tekemiä valtuustoaloitteita, mielipidekirjoituksia, kolumneja ja muita ajatuksia.

 

Talousarvioaloite sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi

with Ei kommentteja

Koillis-Helsinki liitettiin Helsinkiin vuonna 1946 eli 73 vuotta sitten. Alueella on vielä sorateitä noin 150 kappaletta yhteispituudeltaan yli 20 km. Teiden kunnostamiseen ja asfaltointiin tarvitaan rahaa kaiken kaikkiaan noin 30 milj. euroa. Todettakoon, että viime vuonna jäi käyttämättä katujen perusparantamismäärärahoja … Lue lisää

Allianssimallilla halvempaa ja nopeampaa rakentamista

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki -lehdessä 1/2017 Kaupungin eräiden isojen rakennuskohteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi arvioiduista kustannuksista. Esimerkiksi Länsi-Metron osalta tämän hetken arvion mukaan Helsingin osuus rakennuskustannuksista on lähes 300 miljoonaa euroa, joka on lähes kaksinkertainen alkuperäisiin kustannuksiin nähden. Samana aikana maanrakennuskustannusindeksi … Lue lisää

Aloite sotaveteraanien maksuttomasta pysäköinnistä

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE SOTAVETERAANIEN MAKSUTTOMASTA PYSÄKÖINNISTÄ Khvsto 12.3.2003, asia 17 Khs 2003-478 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Helsingissä on noin 12 000 sotaveteraania. Vääjäämättä ikääntyvä ja harveneva joukko tarvitsee monenlaisia palveluja mm. terveyden- ja sairaanhoitoa. Avun tarvitsijoita … Lue lisää

Itsenäisyyspäivän puhe 6.12.2016

with Ei kommentteja

Lipunnostotilaisuus 6.12.2016 Pukinmäen VPK Lippupuhe Kauko Koskinen Arvoisat kuulijat, Itsenäisyyspäivän juhlaa on perinteisesti vietetty juhlavassa, hartaassa ja arvokkaassa tunnelmassa. Ajat kuitenkin muuttuvat ja tavat sen mukana. Me olemme nyt kokoontuneet tänne perinteiseen lipunnostotilaisuuteen ja moni meistä sytyttää illalla sinivalkoiset kynttilät … Lue lisää

Talousarvioaloite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE RINTASYÖPÄSEULONTOJEN LAAJENTAMISESTA Kvsto 15.3.2006, asia 21 Khs 2006-584 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Noin neljännes suomalaisista 60—69-vuotiaista naisista pääsee ilmaiseen mammografiaseulontaan, koska osa kunnista järjestää seulonnan maksutta. Lisäksi toinen neljäs pääsee seulontaan asiakasmaksua … Lue lisää

Pukinmäen Taidetalon tukeminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Pukinmäen Taidetalon tukeminen Pukinmäen taidekoulut on vaarassa kaatua vuokriin. Kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan sirkus- ja teatterikoulun toimitiloista Erkki Merlartinin tie 2 D vuokraa 26 00 € vuodessa. Pukinmäen taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene sitä maksamaan. Pukinmäen taidekoulujen … Lue lisää

Hallitus parantaa omaishoitoa

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki –lehdessä 2/2016 Eduskunta on hyväksynyt omaishoidon tuesta annetun lain muutoksen. Laki on tullut voimaan 1.7.2016. Lain mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin niin, että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukaudessa. Niillä omaishoitajilla, … Lue lisää

Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytykset

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 7.5.2014 VALTUUSTOALOITE TATTARISUON TEOLLISUUSALUEEN YRITTÄJIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuolisin teollisuusalue. Alueella toimii kolmisen sataa yritystä, jotka työllistävät alueella liki 1500 työntekijää. Tällä hetkellä yrittäjien tontinvuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen 2034 asti. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjien on … Lue lisää

Sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 15.2.2017 Talousarvioaloite: Esitämme, että vuoden 2018 talousarvioon varataan vähintään 5 miljoonaa euroa sorateiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen. Vastaava summa on otettava jatkuvasti myös taloussuunnitelmaan niin, että vanhat soratiet tulevat kunnostetuiksi vuoteen 2036 mennessä.

Maanrakennustöiden ylijäämämassat

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 22.6.2016 VALTUUSTOALOITE   Maanrakennustöiden ylijäämämassat Viime vuosina kaupungin maanrakennustöiden ylijäämämassoja on jouduttu kuljettamaan varsin kauas, mm. Mäntsälään. Kaivuumassojen koordinoitu hallinta ja hyötykäyttö ovat vähentäneet kuljetuksia ja siten kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Merkittävin hyötykäyttökohde on ollut Vuosaaren kaatopaikka. Lisäksi massoja on … Lue lisää

Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä Töyrynummen urheilukentästä on erityisesti kesäiseen aikaan tullut autoilevan, moottoripyöräilevän ja mopoilevan nuorison kokoontumis- ja ralliharjoittelu paikka. Toiminnasta aiheutua melu- ja pölyhaitta on lähialueen asukkaiden mielestä kohtuuton. Poliisin resurssit asiaan puuttumiseen ovat riittämättömät. Urheilukentän … Lue lisää

Sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 2.3.2016 Talousarvioaloite Sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi Koillis-Helsinki liitettiin Helsinkiin vuonna 1946 eli 70 vuotta sitten. Alueella on vielä sorateitä 155 kappaletta yhteispituudeltaan 22 km. Teiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen tarvitaan rahaa noin 30 milj. euroa. Todettakoon, että viime vuonna jäi … Lue lisää

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta on merkittävästi laajennettu kaupunginvaltuutetun Tarja Tenkulan vuonna 2011 tekemän kaupunginvaltuustoaloitteen perusteella. Sama alue on ojitettu ja viemäröity. Sittemmin aluetta on päällystetty moneen kertaan eri karkeutta olevilla hiekkakerroksilla, jotka on … Lue lisää

Omaishoitajien määrän lisääminen

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 12.3.2014 TALOUSARVIOALOITE Omaishoitajien määrän lisääminen Omaishoidon tuen piirissä on Helsingissä noin 3700 tuensaajaa, joista vammaispalveluissa 970, kehitysvammaishuollossa 580 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2160. Viime vuonna tavoitteena oli omaishoitajien määrän lisääminen, lopputuloksena oli kuitenkin omaishoitajien määrän vähäinen aleneminen. Tehtyjen laskelmien … Lue lisää

Suolistosyövän seulonnan käynnistäminen

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 27.2.2013 Talousarvioaloite SUOLISTOSYÖVÄN SEULONNAN KÄYNNISTÄMINEN Viime vuonna Suomessa seulottiiin suolistosyöpää 148 kunnassa. Helsingissä seulontaa ei tehdä, vaikka taudin varhainen havaitseminen vähentää kuolleisuutta. Jokainen kuolema on tarpeeton, koska syövän esiaste pystytään havaitsemaan. Suolistosyövän seulonta on tärkeää myös siksi, että noin … Lue lisää

Sorateiden asfaltoiminen

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 27.2.2013   TALOUSARVIOALOITE   Sorateiden asfaltoiminen   Koillis-Helsinki liitettiin Helsinkiin vuonna 1946 eli 67 vuotta sitten. Alueella on vielä tällä hetkellä sorapintaisia teitä 200 kappaletta yhteispituudeltaan 35 km. Teiden kunnostamiseen ja asfaltoimiseen tarvittaisiin rahaa yhteensä noin 45 miljoonaa euroa. … Lue lisää

MA-ohjelmasta

with Ei kommentteja

MA-ohjelmasta   MA-ohjelma on yksi kaupungin kiinnostavimmista poliittisista ohjelmista ja sen käsittelystä jokainen valtuutettu on jonkinasteinen asiantuntija. Esitän seuraavassa joitakin kannanottoja ohjelman eri kohtiin.   TONTIN LUOVUTUS   Kohdassa todetaan, että tontinvarauskanta tulisi ohjelmakaudella nostaa tasolle, joka varmistaisi neljän vuoden … Lue lisää

Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen

with Ei kommentteja

Mielipideteksti Helsingin Uutisissa 12.12.2012 Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 28.11. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2013 kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 1,80. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, … Lue lisää

Puhe Rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlassa

with Ei kommentteja

Arvoisat kutsuvieraat Ärade gäster Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan puolesta toivotan Teidät tervetulleeksi tähän Helsingin rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlaseminaariin. Seminaarissa paneudutaan Helsingin rakentamisen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen alan keskeisten asiantuntijoiden toimesta. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että … Lue lisää

Puheenvuoro valtuustossa: Vuoden 2013 talousarvio

with Ei kommentteja

Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana tulee olla kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. On turha kerätä lisää kunnallisveroa muualle maahan siirrettäväksi. Kiinteistövero nousee automaattisesti verotusarvojen noustessa korottaen samalla asumiskustannuksia. Kiinteistöveroprosentteja ei täten myöksään oleaihetta muuttaa. Lainoja erääntyy vuonna 2013 korkoineen noin 135 miljoonaa euroa. … Lue lisää

Pukinmäki-Seura

with Ei kommentteja

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta Pukinmäki-Seuran perustamisesta. Toiminta on saanut osittain vakiintuneita muotoja, mutta kaiken aikaa yritetään myös vastata yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin. Pukinmäki-Seura on vuokrannut pääosan Pukinmäen kartanosta sekä Pukinmäen ja Itä-Pakilan viljelypalstat Helsingin kaupungilta. Kartanon juhlatiloja vuokrataan kaikille … Lue lisää

Metrovarikon kustannukset

with Ei kommentteja

En tiedä, mitä sanoisi. Vaikuttaa, että metron suunnittelu on melko heppoisissa ja sanoisinko vastuuttomissa käsissä. Taloussuunnitelman 2010 – 2012 yhteydessä laaditussa suunnitelmassa vuosille 2010 – 2014 hankkeeseen budjetoitiin 25 600 000 €. Jo vuoden 2010 alussa todettiin, etteivät ko. rahat … Lue lisää

Helsingin katujen talvikunnossapito järjestykseen

with Ei kommentteja

Kaupungilla oli vakavia ongelmia kulkuväylien kunnossapidossa ja liikenteen turvaamisessa jo talvella 2010. Vaikuttaa siltä, kuin viime talvesta ei olisi otettu oppia. Talvi tuli taas yllättäen. Lumentuloon olisi tullut varautua organisatoorisesti paremmin. Lähtövalmius oli varsin kehno. Toimenpiteitä on jatkuvasti jouduttu tekemään … Lue lisää

Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan mukaan

with Ei kommentteja

Uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden lisääminen on nykyään yleisesti hyväksytty periaate. Vuoden 2010 alusta lukien on valtakunnallisia rakentamismääräyksiä uusien rakennusten energiatehokkuuden osalta merkittävästi tiukennettu. Uusien rakennusten energiatehokkuus tulee jo sitovien rakentamismääräysten kautta koko ajan paranemaan. Helsingin kaupunki on sen … Lue lisää

Kommentteja tilintarkastajien raporttiin ja ponsia kaupunginvaltuustossa

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 17.6.2009 Aluksi joitakin kommentteja perinteisesti liittyen tilintarkastajien loppuraporttiin. Raportissa on todettu, että: •    joulukuun kirjanpitoon on kirjattu 5,8 me ostoja, joista ei käy ilmi suoritteen luovutusajankohta. Tämä haittaa mm. arvonlisäveron käsittelyä. •    usean viraston osalta ei ole selvitetty palkkakirjanpidon … Lue lisää

Kiinteistöveroa kohtuullistettava

with Ei kommentteja

Kiinteistövero muodostuu rakennuksen ja maapohjan verosta. Rakennuksen verotusarvon määrittelee valtiovarainministeriö. Maapohjan hintamuutoksia seuraa VTT, joka määrittelee toteutuneiden tonttikauppojen perusteella alueittaiset hintatasot. Verohallinto voi ottaa verotusarvojen tavoitetasoksi VTT:n määrittelemästä hinnasta 73,5 %. Mikäli alueen tonttien verotusarvo on alle tavoitetason, verohallinto voi … Lue lisää

Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu

with Ei kommentteja

Avauspuhe Helsingin Yrittäjät ry:n ”Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu” -seminaarissa

 Minulle on annettu mieluisa tehtävä avata tämä Helsingin Yrittäjien järjestämä seminaari Yrittäjät ja yhteiskuntavastuu. Tämä on ensimmäinen Helsingin Yrittäjien aihetta koskeva tilaisuus. Ilolla on todettava, että Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti … Lue lisää

Liikenneturvallisuuden parantaminen Malmilla

with Ei kommentteja

Karviaistien koulu sijaitsee Malmin asematien ja Karviaistien kulmassa. Malmin asematietä risteävä Pekanraitti muodostaa monen koululaisen kulkureitin. Pekanraitin yhteydessä on suojatie. Suojatien läheisyydessä on levennykset toimistotalojen pysäköintialueille kääntymistä varten. Alueella on tapahtunut monia vaaratilanteita, kun takaa tulevat autot ajavat suojatien eteen … Lue lisää

Pukinmäen nuorisotalon säilyttäminen

with Ei kommentteja

Pukinmäen nuorisotalo on vakiinnuttanut paikkansa alueen nuorison tukikohtana. Nuorisotalo on usean kymmenen nuoren kantapaikka. Tilat sijaitsevat varsin keskeisesti Pukinmäen rautatieaseman ja bussipysäkkien läheisyydessä. Sinne on helppo tulla. Nuorisotalo tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet erilaisille harrasteille. Talossa on mm. kokoustiloja, liikuntasali, moottorihalli, … Lue lisää

Helsingin kaupungin asuntotonttien vuokrausperusteet uusittava

with Ei kommentteja

Viime aikoina on kirjoitettu paljon suunnitelluista kaupungin asuntotonttien kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Tonttien vuokrat määräytyvät kaupunginvaltuuston vuonna 1980 tekemän päätöksen mukaisesti niin, että asuntotontin vuosivuokra on neljä prosenttia tontin laskennallisesta hinnasta, eli tontin rakennusoikeuden arvosta. Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Tontin vuokran … Lue lisää

Aurinkomäen kaava

with Ei kommentteja

Solbackan pihapiirissä on neljä rakennusta. Päärakennuksen lisäksi tilan pihapiirin rakennuksille on varattu rakennusoikeutta 380 m². Päärakennuksen rakennusoikeutta kerrosneliömetreinä ei ole merkitty. Mielestäni olisi pitänyt merkitä. Lisäksi tilalle saa rakentaa tallirakennuksen 1000 kem². Tilan kokonaisrakennusoikeus on täten noin 1600 m². Olisi … Lue lisää

Pukinmäen tekojääradan laajentaminen

with Ei kommentteja

Ilmaston lämpeneminen hankaloittaa suuresti talviurheilulajien harrastamista Helsingissä. Olisi kuitenkin tärkeää, että kaikilla koululaisilla olisi mahdollisuus hiihtoon ja luisteluun kodin ja koulun lähialueella. Tässä liikuntavirasto on kyllä tehnyt parhaansa. Koillis-Helsinki on laaja alue, jossa on yksi jäähalli Malmilla. Se on kuitenkin … Lue lisää

Rakennusvirheiden torjuminen

with Ei kommentteja

Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan kosteus- ja homeongelmia on 20-25 prosentissa julkisista rakennuksista. Koulujen rehtoreille ja päiväkotien lastenhoitajille suunnattu kysely antoi tulokseksi selvästi suurempia lukuja. Kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin. Kaupungin rakennusten osalta tulee nopeasti laatia riskikartoitus ottaen … Lue lisää

Helsingin Yrittäjien historiikin laatiminen

with Ei kommentteja

Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestön perustamiskokous pidettiin 10.1.1939. Perustamiskokous oli kutsuttu koolle Yksityisyrittäjäin Liitto ry:n toimesta lähettämällä kutsukirje helsinkiläisille Yksityisyrittäjäin Liittoon kuuluvulle yksityisyrityksellisille liikemiesjärjestöille. Kokouksessa edustettuina olivat: Helsingin Lihakauppiasyhdistys, Helsingin Kauppiaiden yhdistys, Helsingin Siirtomaatavarakauppiaiden yhdistys, Helsingin Kenkäkauppiasyhdistys, Pukimoliikkeiden yhdistys, Helsingin Huonekalukauppiaiden yhdistys, … Lue lisää

Asuntotonttien vuokrat

with Ei kommentteja

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.2.2008 Asuntotonttien vuokrista on puhuttu viime aikoina varsin paljon. Nykyinen vuokrausjärjestelmä, jossa vuokrien tasokorotukset toteutetaan 30 tai 50 vuoden välein, on ongelmallinen. Nykyisen järjestelmän puutteet ovat itse asiassa aikaansaaneet nyt käynnissä olevan keskustelun. Vuokran määräytymisperusteina 4 % tai … Lue lisää

Helsingin kaupungin talousarvio 2009

with Ei kommentteja

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 16.1.2008 Vuoden 2009 talousarvion lähtökohtana tulee olla kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. Rakennusten kiinteistövero nousee tänä vuonna 6 % ja maapohjan enimmillään 30 %. Joten kiinteistöveron nousu on enimmillään tuo edellä mainittu 30 %. Viime vuonna Espoo ja Vantaa alensivat … Lue lisää

Palveleva Helsinki

with Ei kommentteja

Helsingin Yrittäjät tulee lähivuosina panostamaan nykyistä enemmän helsinkiläisten yritysten etuja palvelevaan kehitystoimintaan. Ensimmäisenä käynnistyy Palveleva Helsinki –hanke. Sen tavoitteena on: •    luoda nykyistä tiiviimpi keskusteluyhteys sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ja Helsingin kaupungin välille, •    kehittää pk-yritysten kilpailu- ja markkinointiosaamista koulutuksen … Lue lisää

Maksuton joukkoliikenne

with Ei kommentteja

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin 14.8.2007 Ari Lehtinen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivuilla (9.8.2007) maksuttomasta joukkoliikenteestä. Haluan korjata muutamia harhaisia ilmaisuja. Maksutonta joukkoliikennettä ei ole, vaan aina sen joku maksaa. Jos matkustajat eivät maksaisi nykyistäkään osuutta, noin puolta todellisesta lipun hinnasta, olisi ilmeistä, … Lue lisää