Pukinmäki-Seura

with Ei kommentteja

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta Pukinmäki-Seuran perustamisesta. Toiminta on saanut osittain vakiintuneita muotoja, mutta kaiken aikaa yritetään myös vastata yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin. Pukinmäki-Seura on vuokrannut pääosan Pukinmäen kartanosta sekä Pukinmäen ja Itä-Pakilan viljelypalstat Helsingin kaupungilta. Kartanon juhlatiloja vuokrataan kaikille … Lue lisää

Metrovarikon kustannukset

with Ei kommentteja

En tiedä, mitä sanoisi. Vaikuttaa, että metron suunnittelu on melko heppoisissa ja sanoisinko vastuuttomissa käsissä. Taloussuunnitelman 2010 – 2012 yhteydessä laaditussa suunnitelmassa vuosille 2010 – 2014 hankkeeseen budjetoitiin 25 600 000 €. Jo vuoden 2010 alussa todettiin, etteivät ko. rahat … Lue lisää

Helsingin katujen talvikunnossapito järjestykseen

with Ei kommentteja

Kaupungilla oli vakavia ongelmia kulkuväylien kunnossapidossa ja liikenteen turvaamisessa jo talvella 2010. Vaikuttaa siltä, kuin viime talvesta ei olisi otettu oppia. Talvi tuli taas yllättäen. Lumentuloon olisi tullut varautua organisatoorisesti paremmin. Lähtövalmius oli varsin kehno. Toimenpiteitä on jatkuvasti jouduttu tekemään … Lue lisää

Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan mukaan

with Ei kommentteja

Uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden lisääminen on nykyään yleisesti hyväksytty periaate. Vuoden 2010 alusta lukien on valtakunnallisia rakentamismääräyksiä uusien rakennusten energiatehokkuuden osalta merkittävästi tiukennettu. Uusien rakennusten energiatehokkuus tulee jo sitovien rakentamismääräysten kautta koko ajan paranemaan. Helsingin kaupunki on sen … Lue lisää

Kommentteja tilintarkastajien raporttiin ja ponsia kaupunginvaltuustossa

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 17.6.2009 Aluksi joitakin kommentteja perinteisesti liittyen tilintarkastajien loppuraporttiin. Raportissa on todettu, että: •    joulukuun kirjanpitoon on kirjattu 5,8 me ostoja, joista ei käy ilmi suoritteen luovutusajankohta. Tämä haittaa mm. arvonlisäveron käsittelyä. •    usean viraston osalta ei ole selvitetty palkkakirjanpidon … Lue lisää

Kiinteistöveroa kohtuullistettava

with Ei kommentteja

Kiinteistövero muodostuu rakennuksen ja maapohjan verosta. Rakennuksen verotusarvon määrittelee valtiovarainministeriö. Maapohjan hintamuutoksia seuraa VTT, joka määrittelee toteutuneiden tonttikauppojen perusteella alueittaiset hintatasot. Verohallinto voi ottaa verotusarvojen tavoitetasoksi VTT:n määrittelemästä hinnasta 73,5 %. Mikäli alueen tonttien verotusarvo on alle tavoitetason, verohallinto voi … Lue lisää

Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu

with Ei kommentteja

Avauspuhe Helsingin Yrittäjät ry:n ”Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu” -seminaarissa

 Minulle on annettu mieluisa tehtävä avata tämä Helsingin Yrittäjien järjestämä seminaari Yrittäjät ja yhteiskuntavastuu. Tämä on ensimmäinen Helsingin Yrittäjien aihetta koskeva tilaisuus. Ilolla on todettava, että Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti … Lue lisää

Liikenneturvallisuuden parantaminen Malmilla

with Ei kommentteja

Karviaistien koulu sijaitsee Malmin asematien ja Karviaistien kulmassa. Malmin asematietä risteävä Pekanraitti muodostaa monen koululaisen kulkureitin. Pekanraitin yhteydessä on suojatie. Suojatien läheisyydessä on levennykset toimistotalojen pysäköintialueille kääntymistä varten. Alueella on tapahtunut monia vaaratilanteita, kun takaa tulevat autot ajavat suojatien eteen … Lue lisää

Pukinmäen nuorisotalon säilyttäminen

with Ei kommentteja

Pukinmäen nuorisotalo on vakiinnuttanut paikkansa alueen nuorison tukikohtana. Nuorisotalo on usean kymmenen nuoren kantapaikka. Tilat sijaitsevat varsin keskeisesti Pukinmäen rautatieaseman ja bussipysäkkien läheisyydessä. Sinne on helppo tulla. Nuorisotalo tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet erilaisille harrasteille. Talossa on mm. kokoustiloja, liikuntasali, moottorihalli, … Lue lisää

Helsingin kaupungin asuntotonttien vuokrausperusteet uusittava

with Ei kommentteja

Viime aikoina on kirjoitettu paljon suunnitelluista kaupungin asuntotonttien kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Tonttien vuokrat määräytyvät kaupunginvaltuuston vuonna 1980 tekemän päätöksen mukaisesti niin, että asuntotontin vuosivuokra on neljä prosenttia tontin laskennallisesta hinnasta, eli tontin rakennusoikeuden arvosta. Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Tontin vuokran … Lue lisää

Aurinkomäen kaava

with Ei kommentteja

Solbackan pihapiirissä on neljä rakennusta. Päärakennuksen lisäksi tilan pihapiirin rakennuksille on varattu rakennusoikeutta 380 m². Päärakennuksen rakennusoikeutta kerrosneliömetreinä ei ole merkitty. Mielestäni olisi pitänyt merkitä. Lisäksi tilalle saa rakentaa tallirakennuksen 1000 kem². Tilan kokonaisrakennusoikeus on täten noin 1600 m². Olisi … Lue lisää

Rakennusvirheiden torjuminen

with Ei kommentteja

Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan kosteus- ja homeongelmia on 20-25 prosentissa julkisista rakennuksista. Koulujen rehtoreille ja päiväkotien lastenhoitajille suunnattu kysely antoi tulokseksi selvästi suurempia lukuja. Kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin. Kaupungin rakennusten osalta tulee nopeasti laatia riskikartoitus ottaen … Lue lisää

Helsingin Yrittäjien historiikin laatiminen

with Ei kommentteja

Yksityisyrittäjäin Helsingin aluejärjestön perustamiskokous pidettiin 10.1.1939. Perustamiskokous oli kutsuttu koolle Yksityisyrittäjäin Liitto ry:n toimesta lähettämällä kutsukirje helsinkiläisille Yksityisyrittäjäin Liittoon kuuluvulle yksityisyrityksellisille liikemiesjärjestöille. Kokouksessa edustettuina olivat: Helsingin Lihakauppiasyhdistys, Helsingin Kauppiaiden yhdistys, Helsingin Siirtomaatavarakauppiaiden yhdistys, Helsingin Kenkäkauppiasyhdistys, Pukimoliikkeiden yhdistys, Helsingin Huonekalukauppiaiden yhdistys, … Lue lisää

Asuntotonttien vuokrat

with Ei kommentteja

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.2.2008 Asuntotonttien vuokrista on puhuttu viime aikoina varsin paljon. Nykyinen vuokrausjärjestelmä, jossa vuokrien tasokorotukset toteutetaan 30 tai 50 vuoden välein, on ongelmallinen. Nykyisen järjestelmän puutteet ovat itse asiassa aikaansaaneet nyt käynnissä olevan keskustelun. Vuokran määräytymisperusteina 4 % tai … Lue lisää

Helsingin kaupungin talousarvio 2009

with Ei kommentteja

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 16.1.2008 Vuoden 2009 talousarvion lähtökohtana tulee olla kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. Rakennusten kiinteistövero nousee tänä vuonna 6 % ja maapohjan enimmillään 30 %. Joten kiinteistöveron nousu on enimmillään tuo edellä mainittu 30 %. Viime vuonna Espoo ja Vantaa alensivat … Lue lisää

Palveleva Helsinki

with Ei kommentteja

Helsingin Yrittäjät tulee lähivuosina panostamaan nykyistä enemmän helsinkiläisten yritysten etuja palvelevaan kehitystoimintaan. Ensimmäisenä käynnistyy Palveleva Helsinki –hanke. Sen tavoitteena on: •    luoda nykyistä tiiviimpi keskusteluyhteys sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ja Helsingin kaupungin välille, •    kehittää pk-yritysten kilpailu- ja markkinointiosaamista koulutuksen … Lue lisää

Maksuton joukkoliikenne

with Ei kommentteja

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin 14.8.2007 Ari Lehtinen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivuilla (9.8.2007) maksuttomasta joukkoliikenteestä. Haluan korjata muutamia harhaisia ilmaisuja. Maksutonta joukkoliikennettä ei ole, vaan aina sen joku maksaa. Jos matkustajat eivät maksaisi nykyistäkään osuutta, noin puolta todellisesta lipun hinnasta, olisi ilmeistä, … Lue lisää

1 2