Allianssimallilla halvempaa ja nopeampaa rakentamista

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki -lehdessä 1/2017 Kaupungin eräiden isojen rakennuskohteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi arvioiduista kustannuksista. Esimerkiksi Länsi-Metron osalta tämän hetken arvion mukaan Helsingin osuus rakennuskustannuksista on lähes 300 miljoonaa euroa, joka on lähes kaksinkertainen alkuperäisiin kustannuksiin nähden. Samana aikana maanrakennuskustannusindeksi … Lue lisää

Aloite sotaveteraanien maksuttomasta pysäköinnistä

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE SOTAVETERAANIEN MAKSUTTOMASTA PYSÄKÖINNISTÄ Khvsto 12.3.2003, asia 17 Khs 2003-478 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Helsingissä on noin 12 000 sotaveteraania. Vääjäämättä ikääntyvä ja harveneva joukko tarvitsee monenlaisia palveluja mm. terveyden- ja sairaanhoitoa. Avun tarvitsijoita … Lue lisää

Itsenäisyyspäivän puhe 6.12.2016

with Ei kommentteja

Lipunnostotilaisuus 6.12.2016 Pukinmäen VPK Lippupuhe Kauko Koskinen Arvoisat kuulijat, Itsenäisyyspäivän juhlaa on perinteisesti vietetty juhlavassa, hartaassa ja arvokkaassa tunnelmassa. Ajat kuitenkin muuttuvat ja tavat sen mukana. Me olemme nyt kokoontuneet tänne perinteiseen lipunnostotilaisuuteen ja moni meistä sytyttää illalla sinivalkoiset kynttilät … Lue lisää

Talousarvioaloite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE RINTASYÖPÄSEULONTOJEN LAAJENTAMISESTA Kvsto 15.3.2006, asia 21 Khs 2006-584 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Noin neljännes suomalaisista 60—69-vuotiaista naisista pääsee ilmaiseen mammografiaseulontaan, koska osa kunnista järjestää seulonnan maksutta. Lisäksi toinen neljäs pääsee seulontaan asiakasmaksua … Lue lisää

Pukinmäen Taidetalon tukeminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Pukinmäen Taidetalon tukeminen Pukinmäen taidekoulut on vaarassa kaatua vuokriin. Kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan sirkus- ja teatterikoulun toimitiloista Erkki Merlartinin tie 2 D vuokraa 26 00 € vuodessa. Pukinmäen taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene sitä maksamaan. Pukinmäen taidekoulujen … Lue lisää

Hallitus parantaa omaishoitoa

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki –lehdessä 2/2016 Eduskunta on hyväksynyt omaishoidon tuesta annetun lain muutoksen. Laki on tullut voimaan 1.7.2016. Lain mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin niin, että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukaudessa. Niillä omaishoitajilla, … Lue lisää

Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytykset

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 7.5.2014 VALTUUSTOALOITE TATTARISUON TEOLLISUUSALUEEN YRITTÄJIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuolisin teollisuusalue. Alueella toimii kolmisen sataa yritystä, jotka työllistävät alueella liki 1500 työntekijää. Tällä hetkellä yrittäjien tontinvuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen 2034 asti. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjien on … Lue lisää

Maanrakennustöiden ylijäämämassat

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 22.6.2016 VALTUUSTOALOITE   Maanrakennustöiden ylijäämämassat Viime vuosina kaupungin maanrakennustöiden ylijäämämassoja on jouduttu kuljettamaan varsin kauas, mm. Mäntsälään. Kaivuumassojen koordinoitu hallinta ja hyötykäyttö ovat vähentäneet kuljetuksia ja siten kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Merkittävin hyötykäyttökohde on ollut Vuosaaren kaatopaikka. Lisäksi massoja on … Lue lisää

Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä Töyrynummen urheilukentästä on erityisesti kesäiseen aikaan tullut autoilevan, moottoripyöräilevän ja mopoilevan nuorison kokoontumis- ja ralliharjoittelu paikka. Toiminnasta aiheutua melu- ja pölyhaitta on lähialueen asukkaiden mielestä kohtuuton. Poliisin resurssit asiaan puuttumiseen ovat riittämättömät. Urheilukentän … Lue lisää

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta on merkittävästi laajennettu kaupunginvaltuutetun Tarja Tenkulan vuonna 2011 tekemän kaupunginvaltuustoaloitteen perusteella. Sama alue on ojitettu ja viemäröity. Sittemmin aluetta on päällystetty moneen kertaan eri karkeutta olevilla hiekkakerroksilla, jotka on … Lue lisää

Omaishoitajien määrän lisääminen

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 12.3.2014 TALOUSARVIOALOITE Omaishoitajien määrän lisääminen Omaishoidon tuen piirissä on Helsingissä noin 3700 tuensaajaa, joista vammaispalveluissa 970, kehitysvammaishuollossa 580 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2160. Viime vuonna tavoitteena oli omaishoitajien määrän lisääminen, lopputuloksena oli kuitenkin omaishoitajien määrän vähäinen aleneminen. Tehtyjen laskelmien … Lue lisää

Suolistosyövän seulonnan käynnistäminen

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 27.2.2013 Talousarvioaloite SUOLISTOSYÖVÄN SEULONNAN KÄYNNISTÄMINEN Viime vuonna Suomessa seulottiiin suolistosyöpää 148 kunnassa. Helsingissä seulontaa ei tehdä, vaikka taudin varhainen havaitseminen vähentää kuolleisuutta. Jokainen kuolema on tarpeeton, koska syövän esiaste pystytään havaitsemaan. Suolistosyövän seulonta on tärkeää myös siksi, että noin … Lue lisää

MA-ohjelmasta

with Ei kommentteja

MA-ohjelmasta   MA-ohjelma on yksi kaupungin kiinnostavimmista poliittisista ohjelmista ja sen käsittelystä jokainen valtuutettu on jonkinasteinen asiantuntija. Esitän seuraavassa joitakin kannanottoja ohjelman eri kohtiin.   TONTIN LUOVUTUS   Kohdassa todetaan, että tontinvarauskanta tulisi ohjelmakaudella nostaa tasolle, joka varmistaisi neljän vuoden … Lue lisää

Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen

with Ei kommentteja

Mielipideteksti Helsingin Uutisissa 12.12.2012 Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 28.11. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2013 kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 1,80. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, … Lue lisää

Puhe Rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlassa

with Ei kommentteja

Arvoisat kutsuvieraat Ärade gäster Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan puolesta toivotan Teidät tervetulleeksi tähän Helsingin rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlaseminaariin. Seminaarissa paneudutaan Helsingin rakentamisen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen alan keskeisten asiantuntijoiden toimesta. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että … Lue lisää

Puheenvuoro valtuustossa: Vuoden 2013 talousarvio

with Ei kommentteja

Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana tulee olla kunnallisveroprosentin säilyttäminen ennallaan. On turha kerätä lisää kunnallisveroa muualle maahan siirrettäväksi. Kiinteistövero nousee automaattisesti verotusarvojen noustessa korottaen samalla asumiskustannuksia. Kiinteistöveroprosentteja ei täten myöksään oleaihetta muuttaa. Lainoja erääntyy vuonna 2013 korkoineen noin 135 miljoonaa euroa. … Lue lisää

1 2