Aurinkomäen kaava

with Ei kommentteja

Solbackan pihapiirissä on neljä rakennusta. Päärakennuksen lisäksi tilan pihapiirin rakennuksille on varattu rakennusoikeutta 380 m². Päärakennuksen rakennusoikeutta kerrosneliömetreinä ei ole merkitty. Mielestäni olisi pitänyt merkitä. Lisäksi tilalle saa rakentaa tallirakennuksen 1000 kem². Tilan kokonaisrakennusoikeus on täten noin 1600 m². Olisi varsin kohtuullista, että tila liitetään kaupungin kunnallistekniikkaan.

Tein valtuustossa seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet liittää kaavassa olevan Solbackan tilan rakennukset kunnallistekniikkaan tarpeellisin osin. Ponsi hyväksyttiin äänin 84-0.