Asuntotonttien vuokrat

with Ei kommentteja

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.2.2008

Asuntotonttien vuokrista on puhuttu viime aikoina varsin paljon. Nykyinen vuokrausjärjestelmä, jossa vuokrien tasokorotukset toteutetaan 30 tai 50 vuoden välein, on ongelmallinen. Nykyisen järjestelmän puutteet ovat itse asiassa aikaansaaneet nyt käynnissä olevan keskustelun. Vuokran määräytymisperusteina 4 % tai 5 % vastaa varsin hyvin tämän hetkistä korkotasoa.

Toinen varsinainen epäkohta on siinä, että tonttien vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin, joka ei riittävästi korreloi tonttien hintakehityksen kanssa. Otan esimerkin. Oletetaan, että elinkustannusindeksi nousee 3 % vuodessa. Tällöin tontin vuokra nousee 30 vuodessa 2,4-kertaiseksi ja vastaavasti 50 vuodessa 4,4-kertaiseksi. Jos tonttien hinnat nousevat 8 % vuodessa, on niiden todellinen arvo 30 vuoden päästä 10-kertainen ja 50 vuoden päästä 47-kertainen.

Tämä osoittaa, että nykyinen järjestelmä ei toimi. Korjaustoimenpiteenä tulevat kysymykseen vuokrien korotukset 20 vuoden välein tai vielä mieluummin 10 vuoden välein. Paras keino olisi kuitenkin sitoa vuokrat tonttihintaindeksiin niin pääsääntöisesti vältyttäisiin erillisistä vuokratasokorotuksista.