Allianssimallilla halvempaa ja nopeampaa rakentamista

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki -lehdessä 1/2017 Kaupungin eräiden isojen rakennuskohteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi arvioiduista kustannuksista. Esimerkiksi Länsi-Metron osalta tämän hetken arvion mukaan Helsingin osuus rakennuskustannuksista on lähes 300 miljoonaa euroa, joka on lähes kaksinkertainen alkuperäisiin kustannuksiin nähden. Samana aikana maanrakennuskustannusindeksi … Lue lisää

Itsenäisyyspäivän puhe 6.12.2016

with Ei kommentteja

Lipunnostotilaisuus 6.12.2016 Pukinmäen VPK Lippupuhe Kauko Koskinen Arvoisat kuulijat, Itsenäisyyspäivän juhlaa on perinteisesti vietetty juhlavassa, hartaassa ja arvokkaassa tunnelmassa. Ajat kuitenkin muuttuvat ja tavat sen mukana. Me olemme nyt kokoontuneet tänne perinteiseen lipunnostotilaisuuteen ja moni meistä sytyttää illalla sinivalkoiset kynttilät … Lue lisää

Hallitus parantaa omaishoitoa

with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki –lehdessä 2/2016 Eduskunta on hyväksynyt omaishoidon tuesta annetun lain muutoksen. Laki on tullut voimaan 1.7.2016. Lain mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin niin, että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukaudessa. Niillä omaishoitajilla, … Lue lisää

MA-ohjelmasta

with Ei kommentteja

MA-ohjelmasta   MA-ohjelma on yksi kaupungin kiinnostavimmista poliittisista ohjelmista ja sen käsittelystä jokainen valtuutettu on jonkinasteinen asiantuntija. Esitän seuraavassa joitakin kannanottoja ohjelman eri kohtiin.   TONTIN LUOVUTUS   Kohdassa todetaan, että tontinvarauskanta tulisi ohjelmakaudella nostaa tasolle, joka varmistaisi neljän vuoden … Lue lisää

Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen

with Ei kommentteja

Mielipideteksti Helsingin Uutisissa 12.12.2012 Tonttien yhdistämisellä voi välttää veronkorotuksen Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 28.11. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2013 kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 1,80. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, … Lue lisää

Puhe Rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlassa

with Ei kommentteja

Arvoisat kutsuvieraat Ärade gäster Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan puolesta toivotan Teidät tervetulleeksi tähän Helsingin rakennusvalvontaviraston 100-vuotisjuhlaseminaariin. Seminaarissa paneudutaan Helsingin rakentamisen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen alan keskeisten asiantuntijoiden toimesta. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että … Lue lisää

Pukinmäki-Seura

with Ei kommentteja

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta Pukinmäki-Seuran perustamisesta. Toiminta on saanut osittain vakiintuneita muotoja, mutta kaiken aikaa yritetään myös vastata yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin. Pukinmäki-Seura on vuokrannut pääosan Pukinmäen kartanosta sekä Pukinmäen ja Itä-Pakilan viljelypalstat Helsingin kaupungilta. Kartanon juhlatiloja vuokrataan kaikille … Lue lisää

Metrovarikon kustannukset

with Ei kommentteja

En tiedä, mitä sanoisi. Vaikuttaa, että metron suunnittelu on melko heppoisissa ja sanoisinko vastuuttomissa käsissä. Taloussuunnitelman 2010 – 2012 yhteydessä laaditussa suunnitelmassa vuosille 2010 – 2014 hankkeeseen budjetoitiin 25 600 000 €. Jo vuoden 2010 alussa todettiin, etteivät ko. rahat … Lue lisää

Helsingin katujen talvikunnossapito järjestykseen

with Ei kommentteja

Kaupungilla oli vakavia ongelmia kulkuväylien kunnossapidossa ja liikenteen turvaamisessa jo talvella 2010. Vaikuttaa siltä, kuin viime talvesta ei olisi otettu oppia. Talvi tuli taas yllättäen. Lumentuloon olisi tullut varautua organisatoorisesti paremmin. Lähtövalmius oli varsin kehno. Toimenpiteitä on jatkuvasti jouduttu tekemään … Lue lisää

Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan mukaan

with Ei kommentteja

Uudisrakennusten ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden lisääminen on nykyään yleisesti hyväksytty periaate. Vuoden 2010 alusta lukien on valtakunnallisia rakentamismääräyksiä uusien rakennusten energiatehokkuuden osalta merkittävästi tiukennettu. Uusien rakennusten energiatehokkuus tulee jo sitovien rakentamismääräysten kautta koko ajan paranemaan. Helsingin kaupunki on sen … Lue lisää

Kommentteja tilintarkastajien raporttiin ja ponsia kaupunginvaltuustossa

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 17.6.2009 Aluksi joitakin kommentteja perinteisesti liittyen tilintarkastajien loppuraporttiin. Raportissa on todettu, että: •    joulukuun kirjanpitoon on kirjattu 5,8 me ostoja, joista ei käy ilmi suoritteen luovutusajankohta. Tämä haittaa mm. arvonlisäveron käsittelyä. •    usean viraston osalta ei ole selvitetty palkkakirjanpidon … Lue lisää

Kiinteistöveroa kohtuullistettava

with Ei kommentteja

Kiinteistövero muodostuu rakennuksen ja maapohjan verosta. Rakennuksen verotusarvon määrittelee valtiovarainministeriö. Maapohjan hintamuutoksia seuraa VTT, joka määrittelee toteutuneiden tonttikauppojen perusteella alueittaiset hintatasot. Verohallinto voi ottaa verotusarvojen tavoitetasoksi VTT:n määrittelemästä hinnasta 73,5 %. Mikäli alueen tonttien verotusarvo on alle tavoitetason, verohallinto voi … Lue lisää

Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu

with Ei kommentteja

Avauspuhe Helsingin Yrittäjät ry:n ”Suomalaiset yrittäjät ja yhteiskuntavastuu” -seminaarissa

 Minulle on annettu mieluisa tehtävä avata tämä Helsingin Yrittäjien järjestämä seminaari Yrittäjät ja yhteiskuntavastuu. Tämä on ensimmäinen Helsingin Yrittäjien aihetta koskeva tilaisuus. Ilolla on todettava, että Helsingin kaupunki on lähtenyt aktiivisesti … Lue lisää

Liikenneturvallisuuden parantaminen Malmilla

with Ei kommentteja

Karviaistien koulu sijaitsee Malmin asematien ja Karviaistien kulmassa. Malmin asematietä risteävä Pekanraitti muodostaa monen koululaisen kulkureitin. Pekanraitin yhteydessä on suojatie. Suojatien läheisyydessä on levennykset toimistotalojen pysäköintialueille kääntymistä varten. Alueella on tapahtunut monia vaaratilanteita, kun takaa tulevat autot ajavat suojatien eteen … Lue lisää

Pukinmäen nuorisotalon säilyttäminen

with Ei kommentteja

Pukinmäen nuorisotalo on vakiinnuttanut paikkansa alueen nuorison tukikohtana. Nuorisotalo on usean kymmenen nuoren kantapaikka. Tilat sijaitsevat varsin keskeisesti Pukinmäen rautatieaseman ja bussipysäkkien läheisyydessä. Sinne on helppo tulla. Nuorisotalo tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet erilaisille harrasteille. Talossa on mm. kokoustiloja, liikuntasali, moottorihalli, … Lue lisää

Helsingin kaupungin asuntotonttien vuokrausperusteet uusittava

with Ei kommentteja

Viime aikoina on kirjoitettu paljon suunnitelluista kaupungin asuntotonttien kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Tonttien vuokrat määräytyvät kaupunginvaltuuston vuonna 1980 tekemän päätöksen mukaisesti niin, että asuntotontin vuosivuokra on neljä prosenttia tontin laskennallisesta hinnasta, eli tontin rakennusoikeuden arvosta. Tontin vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Tontin vuokran … Lue lisää

Aurinkomäen kaava

with Ei kommentteja

Solbackan pihapiirissä on neljä rakennusta. Päärakennuksen lisäksi tilan pihapiirin rakennuksille on varattu rakennusoikeutta 380 m². Päärakennuksen rakennusoikeutta kerrosneliömetreinä ei ole merkitty. Mielestäni olisi pitänyt merkitä. Lisäksi tilalle saa rakentaa tallirakennuksen 1000 kem². Tilan kokonaisrakennusoikeus on täten noin 1600 m². Olisi … Lue lisää

Rakennusvirheiden torjuminen

with Ei kommentteja

Kuntaliiton tekemien selvitysten mukaan kosteus- ja homeongelmia on 20-25 prosentissa julkisista rakennuksista. Koulujen rehtoreille ja päiväkotien lastenhoitajille suunnattu kysely antoi tulokseksi selvästi suurempia lukuja. Kosteus- ja homevaurioiden vähentämiseksi on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin. Kaupungin rakennusten osalta tulee nopeasti laatia riskikartoitus ottaen … Lue lisää

1 2