Pukinmäen Taidetalon tukeminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Pukinmäen Taidetalon tukeminen Pukinmäen taidekoulut on vaarassa kaatua vuokriin. Kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan sirkus- ja teatterikoulun toimitiloista Erkki Merlartinin tie 2 D vuokraa 26 00 € vuodessa. Pukinmäen taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene sitä maksamaan. Pukinmäen taidekoulujen … Lue lisää

Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytykset

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 7.5.2014 VALTUUSTOALOITE TATTARISUON TEOLLISUUSALUEEN YRITTÄJIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Tattarisuon teollisuusalue on Helsingin laajin ja monipuolisin teollisuusalue. Alueella toimii kolmisen sataa yritystä, jotka työllistävät alueella liki 1500 työntekijää. Tällä hetkellä yrittäjien tontinvuokrasopimukset ovat voimassa enintään vuoteen 2034 asti. Vuokrasopimuksen mukaan yrittäjien on … Lue lisää

Maanrakennustöiden ylijäämämassat

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 22.6.2016 VALTUUSTOALOITE   Maanrakennustöiden ylijäämämassat Viime vuosina kaupungin maanrakennustöiden ylijäämämassoja on jouduttu kuljettamaan varsin kauas, mm. Mäntsälään. Kaivuumassojen koordinoitu hallinta ja hyötykäyttö ovat vähentäneet kuljetuksia ja siten kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Merkittävin hyötykäyttökohde on ollut Vuosaaren kaatopaikka. Lisäksi massoja on … Lue lisää

Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Töyrynummen urheilukentän suojaaminen asiattomalta moottoriajoneuvojen käytöltä Töyrynummen urheilukentästä on erityisesti kesäiseen aikaan tullut autoilevan, moottoripyöräilevän ja mopoilevan nuorison kokoontumis- ja ralliharjoittelu paikka. Toiminnasta aiheutua melu- ja pölyhaitta on lähialueen asukkaiden mielestä kohtuuton. Poliisin resurssit asiaan puuttumiseen ovat riittämättömät. Urheilukentän … Lue lisää

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen

with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltointi ja pysäköintiruutujen merkitseminen Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta on merkittävästi laajennettu kaupunginvaltuutetun Tarja Tenkulan vuonna 2011 tekemän kaupunginvaltuustoaloitteen perusteella. Sama alue on ojitettu ja viemäröity. Sittemmin aluetta on päällystetty moneen kertaan eri karkeutta olevilla hiekkakerroksilla, jotka on … Lue lisää

Omaishoitajien määrän lisääminen

with Ei kommentteja

KAUPUNGINVALTUUSTO 12.3.2014 TALOUSARVIOALOITE Omaishoitajien määrän lisääminen Omaishoidon tuen piirissä on Helsingissä noin 3700 tuensaajaa, joista vammaispalveluissa 970, kehitysvammaishuollossa 580 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2160. Viime vuonna tavoitteena oli omaishoitajien määrän lisääminen, lopputuloksena oli kuitenkin omaishoitajien määrän vähäinen aleneminen. Tehtyjen laskelmien … Lue lisää

Suolistosyövän seulonnan käynnistäminen

with Ei kommentteja

Kaupunginvaltuusto 27.2.2013 Talousarvioaloite SUOLISTOSYÖVÄN SEULONNAN KÄYNNISTÄMINEN Viime vuonna Suomessa seulottiiin suolistosyöpää 148 kunnassa. Helsingissä seulontaa ei tehdä, vaikka taudin varhainen havaitseminen vähentää kuolleisuutta. Jokainen kuolema on tarpeeton, koska syövän esiaste pystytään havaitsemaan. Suolistosyövän seulonta on tärkeää myös siksi, että noin … Lue lisää