Aloite sotaveteraanien maksuttomasta pysäköinnistä

with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE SOTAVETERAANIEN MAKSUTTOMASTA PYSÄKÖINNISTÄ

Khvsto 12.3.2003, asia 17
Khs 2003-478

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa:

”Helsingissä on noin 12 000 sotaveteraania. Vääjäämättä ikääntyvä ja harveneva joukko tarvitsee monenlaisia palveluja mm. terveyden- ja sairaanhoitoa. Avun tarvitsijoita on vuosi vuodelta vähemmän. Heidän liikkumistaan erilaisten asioiden hoitamiseksi tulee helpottaa.

Täten sotaveteraaneille tulee sallia maksuton pysäköinti kaupungin hallinnoimilla pysäköintipaikoilla. Tällainen ratkaisu olisi paitsi kunnianosoitus rintamaveteraaneille, myös ihan käytännön sanelema toive: iäkkäiden rintamaveteraanien ei tarvitsisi rientää kolikkoautomaateille tai perehtyä muihin tekniikan monimutkaisuuksiin pysäköintimaksun suorittamiseksi. Rakennusvirasto on laskenut, että vuosittaiset tulonmenetykset olisivat noin 30 000 euroa.

Haluamme lisäksi korostaa, että kyseessä ei ole rajoittamaton ilmaispysäköinti, vaan tarkoitus on, että pysäköintialueiden aikarajoituksia noudatetaan.

Täten me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että vuoden 2004 talousarvioon varataan 30 000 euron määräraha sotaveteraanien maksuttoman pysäköinnin järjestämiseksi Helsingin kaupungin hallinnoimilla pysäköintipaikoilla.”

Aloitteesta on saatu 6.9.2003 kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 26.6.2003 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 19 ja 20.

Khs viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sotaveteraanien ilmainen pysäköinti toteutetaan vuoden 2004 alusta. Lisäksi Khs toteaa, että järjestelyä varten ei tarvita määrärahaa, koska kyseessä on pysäköintitulojen aleneminen. Toisaalta aleneminen on niin vähäinen, että tuloarvioita ei ole syytä muuttaa.

Khs katsoo edellä olevan asian riittäväksi selvitykseksi asiassa.