Kauko Koskinen Kokoomus
Kiinteistöneuvos, DI, KTM Kaupunginvaltuutettu Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Teatterisäätiön hallituksen puheenjohtaja

Kaukolle tärkeitä asioita

Talousarvioaloite sorateiden kunnostaminen ja asfaltointi
with Ei kommentteja

Koillis-Helsinki liitettiin Helsinkiin vuonna 1946 eli 73 vuotta sitten. Alueella on vielä sorateitä noin 150 kappaletta yhteispituudeltaan yli 20 km. Teiden kunnostamiseen ja asfaltointiin tarvitaan rahaa kaiken kaikkiaan noin 30 milj. euroa. Todettakoon, että viime vuonna jäi käyttämättä katujen perusparantamismäärärahoja … Lue lisää

Aloite sotaveteraanien maksuttomasta pysäköinnistä
with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE SOTAVETERAANIEN MAKSUTTOMASTA PYSÄKÖINNISTÄ Khvsto 12.3.2003, asia 17 Khs 2003-478 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Helsingissä on noin 12 000 sotaveteraania. Vääjäämättä ikääntyvä ja harveneva joukko tarvitsee monenlaisia palveluja mm. terveyden- ja sairaanhoitoa. Avun tarvitsijoita … Lue lisää

Talousarvioaloite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta
with Ei kommentteja

VT KAUKO KOSKISEN JA 9 MUUN VALTUUTETUN TALOUSARVIOALOITE RINTASYÖPÄSEULONTOJEN LAAJENTAMISESTA Kvsto 15.3.2006, asia 21 Khs 2006-584 Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: ”Noin neljännes suomalaisista 60—69-vuotiaista naisista pääsee ilmaiseen mammografiaseulontaan, koska osa kunnista järjestää seulonnan maksutta. Lisäksi toinen neljäs pääsee seulontaan asiakasmaksua … Lue lisää

Pukinmäen Taidetalon tukeminen
with Ei kommentteja

Valtuustoaloite Pukinmäen Taidetalon tukeminen Pukinmäen taidekoulut on vaarassa kaatua vuokriin. Kiinteistöviraston Tilakeskus on ryhtynyt vaatimaan sirkus- ja teatterikoulun toimitiloista Erkki Merlartinin tie 2 D vuokraa 26 00 € vuodessa. Pukinmäen taidetalo ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kykene sitä maksamaan. Pukinmäen taidekoulujen … Lue lisää

Hallitus parantaa omaishoitoa
with Ei kommentteja

Artikkeli Elävä Helsinki –lehdessä 2/2016 Eduskunta on hyväksynyt omaishoidon tuesta annetun lain muutoksen. Laki on tullut voimaan 1.7.2016. Lain mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennettaisiin niin, että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukaudessa. Niillä omaishoitajilla, … Lue lisää